Anmälan

Här anmäler du dig som tävlande

Anmälan/Registrerade

Du skapar Ditt personliga konto samt registrerar och betalar Ditt tävlingsdeltagande om 150:- i SM:s tävlingsportal: Smoothcomp. Under fliken ”Registrations” kan Du även se övriga anmälda tävlingsdeltagare.

För tävlingsanmälan klicka här: