Tameshiwaritävling - Regler

Tameshiwaritävling – Regler

1. Tävling i öppen klass för herrar respektive damer.

2. Materialet består av furu 330mm x 210mm x 24 mm.

3. Antalet sönderslagna brädor ger antalet poäng (en för varje bräda).

4. Samtliga tävlande ska bryta ett minimum av två̊ brädor i varje av de fyra momenten som följer nedan:

SEIKEN ( Knytnäven)
SHUTO ( Handkanten)
HIJI ( Armbågen)
SOKUTO ( Yttre fotkanten)

5. Brädorna för brytningstestet ska placeras på̊ toppen mellan två̊ block placerad på̊ föreskriven plats.

6. Den tävlande kan välja mellan att bryta minimum två̊, eller ett obegränsat antal brädor i första försöket. Misslyckas hen kan ett nytt försök göras, denna gång med minimikravet av två̊ brädor. Lyckas hen inte klara av detta får han noll poäng.

7. Endast stöd eller block som tillhandahålls av tävlingsarrangören får användas.

8. Den tävlande får inte beröra vare sig stödet eller brädorna. Endast funktionär får beröra brädorna eller stödet.

9. Endast av domaren godkänd handduk eller skydd att lägga på̊ brädorna får användas.

10. Maximitiden för utförande av den aktuella Tameshiwarin är 1 minut. En ljudsignal ska ges 30 sekunder innan tidens utgång. Mer än en minut betraktas som ett misslyckande, 0 poäng.

11. Efter ett lyckat försök ska den tävlande sätta sig i Seiza. I annat fall förblir han stående. .

12. I fall två̊ eller flera tävlande sammanlagt brutit samma antal brädor under tävlingen vinner den som i ett enskilt moment brutit flest brädor och om även där lika antal ska den lättare tävlande vinna.

2019-04-30